Twyfel

laai af in pdf: bybelles i – Twyfel

Lees die volgende vers uit Mattheus 14:

14:22 En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur.
14:23 En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen.
14:24 En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle.
14:25 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.
14:26 En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees.
14:27 Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie.
14:28 En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.
14:29 En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.
14:30 Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!
14:31 En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?
14:32 Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê.

Praatjie:

Ons twyfel gereeld in God en vergeet hoe Almagtig Hy werklik is. Bekommernis is ook twyfel. As jy vir die Here gebid het dat hy jou more moet help met ‘n toets by die skool (natuurlik as jy hard gestudeer het) of ‘n wedstryd (nadat jy hard gehoefen het) en jy bekommer daaroor, twyfel jy in God. God hoor jou en jy moet Hom vertrou dat Hy die beste vir jou wil hê en jou nooit sal laat val sonder goeie rede nie.

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek weet dat U altyd na my luister. Dankie dat ek altyd op U kan vertrou. Vergewe my dat ek soms twyfel en vergeet dat ek alles in U hande mag laat. Help my asseblief om nie weer te twyfel nie.

Amen

 

 

 

 

Aktiwiteit

Wat het jy nodig:

Wit papier/ karton

Kopspelde

Potlode met uitveers aan die end of strooitjies

Kleurpotlode of filtpenne

Washi kleefband *

Klein draadknipper

Skere

Liniaal

Potlood

 

Vooraf: Sny ‘n 16cm X 16cm vierkant vir elke kind.

Tydens klastyd: Laat kinders vir die eerste deel van die les die vierkant aan beide kante versier met die medium van hul keuse. Verkieslik met ‘n tema wat gepas is vir die les.

*Versier potlood met washi kleefband deur dit al om die potlood te draai (hierdie is meer vir ouer kinders)

Trek 2 lyne diagonaal van teenoorstaande hoeke van die vierkant.

Knip versigtig van een hoek tot waar twee lyne kruis in die middel van die versierde vierkant(maar nie dwardeur nie, los om en by 5 mm aan altwee kante) Doen dit van al die hoeke.

Vou dan die losgeknipte teenoorstaande hoeke na die middel ( onthou nie platvou nie, net sodat al die punte bymekaar is).

Steek dan die spelt deur al die punte en dan deur die uitveer van die potlood / strooitjies. (Maar nie dwarsdeur nie sodat dit ‘n as vorm.

Buig die punt van die speld effe op en knip skerp punt af met draadknippers. Sorg dan dat die speld plat teen die potlood is deur dit met die punt van die draadknippers te knyp.

Die woerwaaiertjie is hul te herinner dat God die winde gestil het toe Petrus begin twyfel het.

Nou kan kinders buite in die wind met hierdie woerwaaiertjie speel wyl hul vir hul ouers wag.

 

*optioneel

fan_1