Gevorm na God se beeld

bybelles iv – Vorming

Teks: Jesaja 64: 8 en Genesis 1:27

Jesaja 64:8 Maar nou, HERE, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons almal is die werk van u hand.

Genesis 1:8 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Bespreking:

God het ons gemaak in Sy beeld, wat beteken dit? (vra klas om hulle opinie te lug oor wat hulle dink dit beteken)

Soos ons verstaan beteken dit onder andere dat God ook dieselfde emosie voel wat ons kan ervaar. Soos liefde (vir elke liewe mens op die aarde, maak nie saak watter geloof hulle aanhang nie), haat (vir alle euwels wat mense van Hom wegdryf), jaloesie (As mense ander goed verafgod, soos geld en mag), hartseer (as mense pyn ervaar), blyheid ensovoorts.

Emosies skoei ons in verskillende vorms, ons glo dat God ervaringe oor ons pad bring om ons te verander en gestalte te kry in die Christen wat ons eventueel word. Ons moet self ook hard werk dat hierdie gevoelens en ervarings ons in die perfekte kruik vervorm.

 

Sing:

HL 286

1.DOEN SLEGS U WIL, HEER, U WIL MET MY,

U, POTTEBAKKER, MET MY, DIE KLEI;

VORM MY EN MAAK MY NET SOOS U WIL;

OP U SLEGS WAG EK, NEEDRIG EN STIL.

 

 1. DOEN SLEGS U WIL, HEER, U WIL MET MY,

TOETS EN DEURSOEK MY, AL MOET EK LY!

WITTER AS SNEEU, HEER, WAS MY VANDAG;

LAAG AAN U VOETE WIL EK STEEDS WAG.

 

 1. DOEN SLEGS U WIL, HEER, U WIL MET MY,

MOEG EN VERLATE, O STAAN MY BY!

RAAK EN GENEES MY, HEILAND EN HEER;

U KAN ALMAGTIG OOR MY REGEER!

 

 1. DOEN SLEGS U WIL, HEER, U WIL MET MY,

TOT HEEL MY LEWE U IS GEWY.

MAAK VAN MY HART, O HEILAND, U TROON,

TOT ELKEEN CHRISTUS IN MY SIEN WOON.

 

Aktiwiteit

 

flobber

 

 

 

 

 

 

 

Wat het jy nodig:

¾ koppie koue water

1 koppie PVA gom

Voedselkleursel van jou keuse

½ koppie warm water

1 teelepel boraks (borax)

2 bakke om in te meng

Metode.

Ek sou voorstel dat jy tuis ‘n oefenlopie doen om te sien of jy saam met jou leerders dit wil maak of nie.

In die eerste bak meng die koue water, kleursel en gom saam. Hou dit dan eenkant.

In die tweede (groter) bak meng jou boraks en warm water tot dat die boraks heeltmal opgelos is.

Meng gom mengsel nou baie stadig by die boraks en wateroplossing.

Giet oortollige water af.

 

*‘n Wonderlike ding gebeur as jy die gommengsel by die boraksmengsel gooi. ‘n Gladde, gommerige, skoeibare klei wat heerlik tussen mens se vingers voel begin vorm. Dit dien geen doel as om net ‘n heerlike tasbare ervaring te wees. Geniet dit!

Getuienis deur my aksies

Laai af in pdf: bybelles iii – getuienis deur my aksies

 

Lees die volgende vers uit Markus 1:

1:16 En terwyl Hy langs die see van Galiléa loop, sien Hy Simon en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.
1:17 En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word.
1:18 En dadelik het hulle hul nette laat staan en Hom gevolg.
1:19 En toe Hy daarvandaan ‘n bietjie verder gaan, sien Hy Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak.
1:20 En dadelik het Hy hulle geroep, en hulle het hul vader Sebedéüs met die gehuurde mense in die skuit laat staan en Hom gevolg. 

Praatjie:

Ons moet ook vissers van mense wees, want hoe gelukkig is ons dat ons Jesus in ons lewe het? Ons moet daardie geluk met ander deel en so vir die Here volgelinge wen. Ons hoef nie noodwendig altyd te praat van Jesus om ander te oorreed dat hulle Hom moet volg nie. As ons onself gedra soos Christene kan die boodskap soveel duideliker deurkom. Hoe gedra ‘n kind van God homself? Hy is verdraagsaam teenoor ander mense en behandel mense EN diere in liefde en met respek. Hy verbly homself in ander se geluk. ‘n Christen kla nie heeldag oor sy lot nie, want ‘n Christen weet dat God hom in Sy hande dra. Ook praat ‘n Christen nie sleg van ander nie.

Vra vir klas vir nog voorbeelde.

 

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek so gelukkig is om U te mag ken. Help my om ‘n lewe te lei wat spreek van my liefde vir U. Help my mense te leer van U deur my dade en wat uit my mond uitkom.

Amen

 

Aktiwiteit

 

Wat het jy nodig:

1¼ x wit papierborde per leerling

Rol kombuisfoelie

Verskillende kleure tissuepapier of iets dergeliks

(om geld te spaar kan ou tydskrifte net so goed wees)

1 x Plastiek ogies per leerling

(om geld te spaar kan ogies met karton gemaak word of selfs net opgeteken word)

Kleurpotlode of filtpenne

Gom

Skêr

R2 muntstuk of maak karton patrone vir elke leerling van dieselfde grootte

Metode.

Vooraf: Sny ‘n paar papierborde in kwarte, genoeg dat elke leerling een kwart kan hê.

In klastyd: Knip genoeg skubbe vir ‘n vis met gekleurde tissuepapier en foelie. Begin dit laag op laag plak soos skibbe oor die papierbord.

Kleur ¼ papierbord in met filtpenne of kleurpotlode.

Plak stert vas aan lyf asook ‘n ogie in gepaste plek.

(Hierdie projek kan gebruik word om klas te versier)

Vis

Geduld

Laai af in .pdf – Geduld

 

Lees die volgende vers uit Jakobus 5:

5:7 Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het.

5:8 Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.

 

Praatjie:

Ons kan nie wag dat die naweek of vakansie moet kom nie, pouse kan nie gou genoeg wees nie en ook nie huistoegaantyd nie.   Ons is ongeduldig. Veral as daar goed is om te doen wat ons nie regtig van hou nie. Alles het sy tyd en ons moet wag vir die goed wat ons wil hê.

Ons is ook nie geduldig met ons medemens nie. Ons raak boos en gefrustreerd as ons ouers stadig werk op die rekenaar en nie gou genoeg maak nie. Ons raak ongeskik as ons oumas en oupas stadig voor ons loop. As jou maatjie ‘n beurt het op die rekenaarspeletjie kan ons nie wag dat hulle moet verloor sodat ons weer ‘n kans kan kry nie.

Ongeduld maak ons ongelukkig in die momente of dae wat ons wag vir beter dinge en situasies. Mens moet jouself in die moment geniet en die lekker vind terwyl jy wag, dan sal jy sien hou gou die tyd vlieg.

Ons wag vir Jesus om ons almal weer te kom haal, kom ons wees geduldig met mekaar en kyk hoe heerlik is dit om Jesus in liefde tegemoet te gaan.

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek weet dat U altyd geduldig is met my, al maak ek baie foute. Dankie dat U my daarvoor vergewe. Leer my asseblief om meer geduldig te wees met my medemens want ek weet dit sal die wereld ‘n beter plek maak.

Amen

 

 

Aktiwiteit

 

Wat het jy nodig:

1 klokkie

20 pakkies lekkers (dit sal genoeg wees vir 10 kinders)

2 rolle kombuis kleefplastiek

2 dobbelstene

1 vlak koekpan of iets dergeliks

Metode.

Vooraf: Begin deur een pakkie lekkers en die klokkie toe te rol met die kleefplastiek. Rol ‘n paar lae met die kleefplastiek en dan weer ‘n pakkie lekkers. Totdat dit ‘n lekker bal vorm. (Om die bal effe groter te maak, draai pakkie lekkers toe in koerantpapier/geskenpapier)

In klastyd: Groep kinders sit in ‘n sirkel (trek lootjies vir wie die bal begin oopmaak.) Die persoon aan die linker kant van die bal moet begin die dobblestene gooi in die koekpan. Sodra hy ‘n dubbel kry kan hy die bal begin oopmaak hou so aan totdat die bal heeltemal verwoes is en almal lekkers het. Elke pakkie lekkers wat verlos word terwyl jy die bal oopmaak is dan joune. Die klokkie word al hoe duideliker hoe kleiner die bal raak.

Dinge kan jolig raak, so maak seker nie ander lesse word gesteur nie. Jy kan musiek ook speel tydens die spel wat dinge net meer opwindend maak. Onthou om die kinders te herinner van jul les oor geduld as hulle gefrustreerd raak met mekaar of met die dobblestene!

Twyfel

laai af in pdf: bybelles i – Twyfel

Lees die volgende vers uit Mattheus 14:

14:22 En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur.
14:23 En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen.
14:24 En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle.
14:25 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.
14:26 En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees.
14:27 Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie.
14:28 En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.
14:29 En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.
14:30 Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!
14:31 En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?
14:32 Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê.

Praatjie:

Ons twyfel gereeld in God en vergeet hoe Almagtig Hy werklik is. Bekommernis is ook twyfel. As jy vir die Here gebid het dat hy jou more moet help met ‘n toets by die skool (natuurlik as jy hard gestudeer het) of ‘n wedstryd (nadat jy hard gehoefen het) en jy bekommer daaroor, twyfel jy in God. God hoor jou en jy moet Hom vertrou dat Hy die beste vir jou wil hê en jou nooit sal laat val sonder goeie rede nie.

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek weet dat U altyd na my luister. Dankie dat ek altyd op U kan vertrou. Vergewe my dat ek soms twyfel en vergeet dat ek alles in U hande mag laat. Help my asseblief om nie weer te twyfel nie.

Amen

 

 

 

 

Aktiwiteit

Wat het jy nodig:

Wit papier/ karton

Kopspelde

Potlode met uitveers aan die end of strooitjies

Kleurpotlode of filtpenne

Washi kleefband *

Klein draadknipper

Skere

Liniaal

Potlood

 

Vooraf: Sny ‘n 16cm X 16cm vierkant vir elke kind.

Tydens klastyd: Laat kinders vir die eerste deel van die les die vierkant aan beide kante versier met die medium van hul keuse. Verkieslik met ‘n tema wat gepas is vir die les.

*Versier potlood met washi kleefband deur dit al om die potlood te draai (hierdie is meer vir ouer kinders)

Trek 2 lyne diagonaal van teenoorstaande hoeke van die vierkant.

Knip versigtig van een hoek tot waar twee lyne kruis in die middel van die versierde vierkant(maar nie dwardeur nie, los om en by 5 mm aan altwee kante) Doen dit van al die hoeke.

Vou dan die losgeknipte teenoorstaande hoeke na die middel ( onthou nie platvou nie, net sodat al die punte bymekaar is).

Steek dan die spelt deur al die punte en dan deur die uitveer van die potlood / strooitjies. (Maar nie dwarsdeur nie sodat dit ‘n as vorm.

Buig die punt van die speld effe op en knip skerp punt af met draadknippers. Sorg dan dat die speld plat teen die potlood is deur dit met die punt van die draadknippers te knyp.

Die woerwaaiertjie is hul te herinner dat God die winde gestil het toe Petrus begin twyfel het.

Nou kan kinders buite in die wind met hierdie woerwaaiertjie speel wyl hul vir hul ouers wag.

 

*optioneel

fan_1

Tempel van God

Laai af in pdf formaat

Teks: Kor 6:19-20

Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n temple van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.

 Bespreking

 1. Hoekom is jou liggaam ‘n tempel van God?
 2. Wat is die prys wat vir ons betaal is?
 3. Hoekom het God hierdie prys betaal (kyk na Joh. 3:16)
 4. Ons is baie kosbaar vir God, want hy het ‘n baie duur prys betaal om ons te red. Hoe hanteer jy iets wat baie duur of kosbaar is vir jou?
 5. Hoe voel jy moet ‘n tempel lyk in terme van higiëne? Moet dit skoon en netjies wees, of deurmekaar en vuil?
 6. Net soos wat ons aan God behoort en netjies moet wees, moet ons ook na God se skepping kyk en nie morsjorste wees nie.
 7. Noem ‘n paar voorbeelde van wat jy elke dag kan doen om jou tempel netjies te hou.
  1. Tandeborsel
  2. Bad
  3. Gesond eet
  4. Oefen

Opsomming: God het ons so lief, dat Hy vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf. God het ons gekoop en bly in ons deur die Heilige Gees. Ons liggame is iets om op trots te wees, want ons is kosbaar vir God.

Aktiwiteit – Tandehappie (bronne: http://spoonful.com/recipes/apple-bites, www.pinterest.com)

 Benodighede:

 • 1 appel per 4 kinders
 • 1 pakkie amandelstukkies “almond slivers”
 • OF 1 pakkie klein malvalekkers (marshmallows)

Appeltand1

 

 

 

 

 

 

 

Metode 1 – amandelstukkies:

Afhangend van hoe oud (en woelig) die klas is, sal dit dalk beter wees om die appels vooraf te sny

 1. Sny ‘n appel in kwarte, sny die pitte ook uit.
 2. Sny ‘n segment uit elke appelkwart uit (sodat die skil wat oorbly lyk soos lippe)
 3. Druk stukkies amandels in die appel in waar die segment uitgesny is. Die amandels stel tande voor.

 

Appeltand2

 

 

 

 

 

 

 

Metode 2 – malvalekkers

 1. Sny die appel in dun skyfies (sny elke appelkwart in 2 of meer skyfies)
 2. Plak 2 skuifies aan mekaar vas die die malvalekkers as tande tussen in.

 

 

 

 

Johannes die doper

Laai af in pdf:Johannes die doper

Teks: Markus 1:4-11

Bespreking:

 1. Wat beteken “bekeer”?
 2. Hoe bely ‘n mens jou sondes?
 3. Hoekom het mense hulself laat doop?

 

Aktiwiteit: Teken ‘n duif met behulp van die nommers

duif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.printactivities.com/ConnectTheDots/dove-dot2dot.html

 

Aktiwiteit: Doolhof

Help vir Johannes om sy pad tot by die rivier te vind:

johannes

 

 

 

 

 

 

Wysheid

Laai af in pdf: wysheid

Teks:

Spreuke 2:6-7: Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en Hy beskerm dié wat onberispelik lewe

Klasbespreking:

 1. Wat is wysheid?
 2. Waar kom wysheid vandaan?
 3. Watter persoon in die Bybel was baie wys?

 

Aktiwiteit – Wyse uil

 Benodighede:

 • Toiletrol
 • Sker, gom, inkleurpotlode, papier

 

Stap 1: Die toiletrol sal die uil se lyf wees. Vou die bokant van die toiletrol na binne, om die uil se ore te vorm

rol

 

 

 

 

 

 

Vou die bokant na binne

Vou die bokant na binne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: Op papier, teken oë, ‘n bek, en vlerke.

Stap 3: Kleur die uil se lyf in

kleur die lyf in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Plak die oë, bek en vlerke op die uil

IMAG0508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: Skryf Spreuke 2:6 uit op ‘n stukkie papier wat op die uil se rug geplak kan word.

IMAG0510

Verlore Skaap – Reeks 1 uittreksel

Hierdie is die eerste les in Reeks 1 – Gelykenisse. Vir meer inligting klik hier

Laai Af: Reeks 1 – Les 1 Verlore Skaap

Teks: Lukas 15:4-7

Bespreking

 1. Hoekom sal ‘n skaapwagter sy trop los om een verlore skaap te gaan soek?
 2. Wie is ons skaapwagter?
 3. Moet ons saam met die skaapwagter bly wees as hy ‘n verlore skaap gevind het?

 

Aktiwiteit

 Benodighede:

 • Wit A4 Karton – (opsioneel: druk die skaap uit in die “maklike druk idees” afdeling)
 • Watte
 • Gom
 • Skêr
 • Inkleur potlode

 

 1. Teken die buitelyne van ‘n skaap, of van ‘n skaap se kop op die A4 karton (of gebruik die skaap in “maklike druk idees”)
 2. Knip die skaap uit
 3. Plak die watte oor die skaap se lyf, of bokant van sy kop
 4. Kleur die res van die skaap in

Verlore_Skaap

 

Dankbaarheid

Laai af in PDF formaat

Hoe kan ons altyd dankbaar bly? Deur ‘n positiewe houding en denke.

Teks verse:

 • Ef.5:20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.
 • Ps. 106:1 Prys die Here! Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!
 • Kol. 3:17 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

 

Aktiwiteit 1:

 Noem 1 ding waaroor jy wil kla en kry dan ‘n positiewe manier om daarna te kyk:

Byvoorbeeld:

Stelling: Ek hou nie van vroeg opstaan op ‘n Sondag nie

Positiewe: maar dan kan ek my vriende by die kerk sien

 

Stelling: __________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

Positiewe: __________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

As jy sukkel om die stelling positief te maak, vra iemand in die klas om jou te help.

 

Aktiwiteit 2:

Tel hoeveel letters is in die woord DANKBAAR, en skryf dan dieselfde aantal dinge neer waarvoor jy dankbaar kan wees:

 

Aktiwiteit 3:

Die vere maak die voël:

Gebruik die buitelyne van jou hande om ‘n “Dankbaarheids Voël” te maak. Skryf dan iets op elke stert veer waarvoor jy dankbaar is

 

Voel_stappe