Getuienis deur my aksies

Laai af in pdf: bybelles iii – getuienis deur my aksies

 

Lees die volgende vers uit Markus 1:

1:16 En terwyl Hy langs die see van Galiléa loop, sien Hy Simon en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.
1:17 En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word.
1:18 En dadelik het hulle hul nette laat staan en Hom gevolg.
1:19 En toe Hy daarvandaan ‘n bietjie verder gaan, sien Hy Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak.
1:20 En dadelik het Hy hulle geroep, en hulle het hul vader Sebedéüs met die gehuurde mense in die skuit laat staan en Hom gevolg. 

Praatjie:

Ons moet ook vissers van mense wees, want hoe gelukkig is ons dat ons Jesus in ons lewe het? Ons moet daardie geluk met ander deel en so vir die Here volgelinge wen. Ons hoef nie noodwendig altyd te praat van Jesus om ander te oorreed dat hulle Hom moet volg nie. As ons onself gedra soos Christene kan die boodskap soveel duideliker deurkom. Hoe gedra ‘n kind van God homself? Hy is verdraagsaam teenoor ander mense en behandel mense EN diere in liefde en met respek. Hy verbly homself in ander se geluk. ‘n Christen kla nie heeldag oor sy lot nie, want ‘n Christen weet dat God hom in Sy hande dra. Ook praat ‘n Christen nie sleg van ander nie.

Vra vir klas vir nog voorbeelde.

 

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek so gelukkig is om U te mag ken. Help my om ‘n lewe te lei wat spreek van my liefde vir U. Help my mense te leer van U deur my dade en wat uit my mond uitkom.

Amen

 

Aktiwiteit

 

Wat het jy nodig:

1¼ x wit papierborde per leerling

Rol kombuisfoelie

Verskillende kleure tissuepapier of iets dergeliks

(om geld te spaar kan ou tydskrifte net so goed wees)

1 x Plastiek ogies per leerling

(om geld te spaar kan ogies met karton gemaak word of selfs net opgeteken word)

Kleurpotlode of filtpenne

Gom

Skêr

R2 muntstuk of maak karton patrone vir elke leerling van dieselfde grootte

Metode.

Vooraf: Sny ‘n paar papierborde in kwarte, genoeg dat elke leerling een kwart kan hê.

In klastyd: Knip genoeg skubbe vir ‘n vis met gekleurde tissuepapier en foelie. Begin dit laag op laag plak soos skibbe oor die papierbord.

Kleur ¼ papierbord in met filtpenne of kleurpotlode.

Plak stert vas aan lyf asook ‘n ogie in gepaste plek.

(Hierdie projek kan gebruik word om klas te versier)

Vis

Comments are closed.