The Ten Plagues

Text: Exodus 6:27 – 11:10

1. Water into Blood

2. Frogs

3. Gnats

4. Flies

5. Pestilence

6. Boils

7. Hail

8. Locusts

9. Darkness

10. Death of the Firstborn

 

Activity 1: Discussion

  1. What are the Israelites doing in Egypt?
  2. In who did the Israelites believe?
  3. In who did the Egyptians believe?
  4. Why was the 10 plagues sent to Egypt?

 

Activity 2:

For a printable version of the word puzzle email: info@sondagskoolidees.co.za

Find the plagues in the  word puzzle:

Blood, Frogs, Gnats, Flies, Pestilence, Boils, Hail, Locusts, Darkness, Death, Firstborn

Die Tien Plae

Laai af in .pdf

Teks: Eksodus 6:27 – 11:10

 1. Water in Bloed

2. Paddas

3. Muggies

4. Steekvlieë

5. Pes onder die vee

6. Swere

7. Hael

8. Sprinkane

9. Duisternis

10. Dood van die eersgeborenes

 

Aktiwiteit 1: Bespreking

  1. Wat maak die Israeliete in Egipte?
  2. In wie het die Israeliete geglo?
  3. In wie het die Egiptenare geglo?
  4. Hoekom is die 10 plae gestuur?

 

Aktiwiteit 2:

Vir ‘n weergawe wat maklik uitgedruk kan word epos: info@sondagskoolidees.co.za

Vind die volgende plae in die woordblok:

Bloed, Paddas, Muggies, Steekvlieë, Pes, Swere, Hael, Sprinkane, Duisternis, Dood, Eersgeborene