Getuienis deur my aksies

Laai af in pdf: bybelles iii – getuienis deur my aksies

 

Lees die volgende vers uit Markus 1:

1:16 En terwyl Hy langs die see van Galiléa loop, sien Hy Simon en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.
1:17 En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word.
1:18 En dadelik het hulle hul nette laat staan en Hom gevolg.
1:19 En toe Hy daarvandaan ‘n bietjie verder gaan, sien Hy Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak.
1:20 En dadelik het Hy hulle geroep, en hulle het hul vader Sebedéüs met die gehuurde mense in die skuit laat staan en Hom gevolg. 

Praatjie:

Ons moet ook vissers van mense wees, want hoe gelukkig is ons dat ons Jesus in ons lewe het? Ons moet daardie geluk met ander deel en so vir die Here volgelinge wen. Ons hoef nie noodwendig altyd te praat van Jesus om ander te oorreed dat hulle Hom moet volg nie. As ons onself gedra soos Christene kan die boodskap soveel duideliker deurkom. Hoe gedra ‘n kind van God homself? Hy is verdraagsaam teenoor ander mense en behandel mense EN diere in liefde en met respek. Hy verbly homself in ander se geluk. ‘n Christen kla nie heeldag oor sy lot nie, want ‘n Christen weet dat God hom in Sy hande dra. Ook praat ‘n Christen nie sleg van ander nie.

Vra vir klas vir nog voorbeelde.

 

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek so gelukkig is om U te mag ken. Help my om ‘n lewe te lei wat spreek van my liefde vir U. Help my mense te leer van U deur my dade en wat uit my mond uitkom.

Amen

 

Aktiwiteit

 

Wat het jy nodig:

1¼ x wit papierborde per leerling

Rol kombuisfoelie

Verskillende kleure tissuepapier of iets dergeliks

(om geld te spaar kan ou tydskrifte net so goed wees)

1 x Plastiek ogies per leerling

(om geld te spaar kan ogies met karton gemaak word of selfs net opgeteken word)

Kleurpotlode of filtpenne

Gom

Skêr

R2 muntstuk of maak karton patrone vir elke leerling van dieselfde grootte

Metode.

Vooraf: Sny ‘n paar papierborde in kwarte, genoeg dat elke leerling een kwart kan hê.

In klastyd: Knip genoeg skubbe vir ‘n vis met gekleurde tissuepapier en foelie. Begin dit laag op laag plak soos skibbe oor die papierbord.

Kleur ¼ papierbord in met filtpenne of kleurpotlode.

Plak stert vas aan lyf asook ‘n ogie in gepaste plek.

(Hierdie projek kan gebruik word om klas te versier)

Vis

Twyfel

laai af in pdf: bybelles i – Twyfel

Lees die volgende vers uit Mattheus 14:

14:22 En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur.
14:23 En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen.
14:24 En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle.
14:25 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.
14:26 En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees.
14:27 Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie.
14:28 En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.
14:29 En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.
14:30 Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!
14:31 En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?
14:32 Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê.

Praatjie:

Ons twyfel gereeld in God en vergeet hoe Almagtig Hy werklik is. Bekommernis is ook twyfel. As jy vir die Here gebid het dat hy jou more moet help met ‘n toets by die skool (natuurlik as jy hard gestudeer het) of ‘n wedstryd (nadat jy hard gehoefen het) en jy bekommer daaroor, twyfel jy in God. God hoor jou en jy moet Hom vertrou dat Hy die beste vir jou wil hê en jou nooit sal laat val sonder goeie rede nie.

Gebed:

Liewe Here,

Dankie dat ek weet dat U altyd na my luister. Dankie dat ek altyd op U kan vertrou. Vergewe my dat ek soms twyfel en vergeet dat ek alles in U hande mag laat. Help my asseblief om nie weer te twyfel nie.

Amen

 

 

 

 

Aktiwiteit

Wat het jy nodig:

Wit papier/ karton

Kopspelde

Potlode met uitveers aan die end of strooitjies

Kleurpotlode of filtpenne

Washi kleefband *

Klein draadknipper

Skere

Liniaal

Potlood

 

Vooraf: Sny ‘n 16cm X 16cm vierkant vir elke kind.

Tydens klastyd: Laat kinders vir die eerste deel van die les die vierkant aan beide kante versier met die medium van hul keuse. Verkieslik met ‘n tema wat gepas is vir die les.

*Versier potlood met washi kleefband deur dit al om die potlood te draai (hierdie is meer vir ouer kinders)

Trek 2 lyne diagonaal van teenoorstaande hoeke van die vierkant.

Knip versigtig van een hoek tot waar twee lyne kruis in die middel van die versierde vierkant(maar nie dwardeur nie, los om en by 5 mm aan altwee kante) Doen dit van al die hoeke.

Vou dan die losgeknipte teenoorstaande hoeke na die middel ( onthou nie platvou nie, net sodat al die punte bymekaar is).

Steek dan die spelt deur al die punte en dan deur die uitveer van die potlood / strooitjies. (Maar nie dwarsdeur nie sodat dit ‘n as vorm.

Buig die punt van die speld effe op en knip skerp punt af met draadknippers. Sorg dan dat die speld plat teen die potlood is deur dit met die punt van die draadknippers te knyp.

Die woerwaaiertjie is hul te herinner dat God die winde gestil het toe Petrus begin twyfel het.

Nou kan kinders buite in die wind met hierdie woerwaaiertjie speel wyl hul vir hul ouers wag.

 

*optioneel

fan_1

Tempel van God

Laai af in pdf formaat

Teks: Kor 6:19-20

Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n temple van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.

 Bespreking

 1. Hoekom is jou liggaam ‘n tempel van God?
 2. Wat is die prys wat vir ons betaal is?
 3. Hoekom het God hierdie prys betaal (kyk na Joh. 3:16)
 4. Ons is baie kosbaar vir God, want hy het ‘n baie duur prys betaal om ons te red. Hoe hanteer jy iets wat baie duur of kosbaar is vir jou?
 5. Hoe voel jy moet ‘n tempel lyk in terme van higiëne? Moet dit skoon en netjies wees, of deurmekaar en vuil?
 6. Net soos wat ons aan God behoort en netjies moet wees, moet ons ook na God se skepping kyk en nie morsjorste wees nie.
 7. Noem ‘n paar voorbeelde van wat jy elke dag kan doen om jou tempel netjies te hou.
  1. Tandeborsel
  2. Bad
  3. Gesond eet
  4. Oefen

Opsomming: God het ons so lief, dat Hy vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf. God het ons gekoop en bly in ons deur die Heilige Gees. Ons liggame is iets om op trots te wees, want ons is kosbaar vir God.

Aktiwiteit – Tandehappie (bronne: http://spoonful.com/recipes/apple-bites, www.pinterest.com)

 Benodighede:

 • 1 appel per 4 kinders
 • 1 pakkie amandelstukkies “almond slivers”
 • OF 1 pakkie klein malvalekkers (marshmallows)

Appeltand1

 

 

 

 

 

 

 

Metode 1 – amandelstukkies:

Afhangend van hoe oud (en woelig) die klas is, sal dit dalk beter wees om die appels vooraf te sny

 1. Sny ‘n appel in kwarte, sny die pitte ook uit.
 2. Sny ‘n segment uit elke appelkwart uit (sodat die skil wat oorbly lyk soos lippe)
 3. Druk stukkies amandels in die appel in waar die segment uitgesny is. Die amandels stel tande voor.

 

Appeltand2

 

 

 

 

 

 

 

Metode 2 – malvalekkers

 1. Sny die appel in dun skyfies (sny elke appelkwart in 2 of meer skyfies)
 2. Plak 2 skuifies aan mekaar vas die die malvalekkers as tande tussen in.

 

 

 

 

Johannes die doper

Laai af in pdf:Johannes die doper

Teks: Markus 1:4-11

Bespreking:

 1. Wat beteken “bekeer”?
 2. Hoe bely ‘n mens jou sondes?
 3. Hoekom het mense hulself laat doop?

 

Aktiwiteit: Teken ‘n duif met behulp van die nommers

duif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.printactivities.com/ConnectTheDots/dove-dot2dot.html

 

Aktiwiteit: Doolhof

Help vir Johannes om sy pad tot by die rivier te vind:

johannes

 

 

 

 

 

 

Verlore Skaap – Reeks 1 uittreksel

Hierdie is die eerste les in Reeks 1 – Gelykenisse. Vir meer inligting klik hier

Laai Af: Reeks 1 – Les 1 Verlore Skaap

Teks: Lukas 15:4-7

Bespreking

 1. Hoekom sal ‘n skaapwagter sy trop los om een verlore skaap te gaan soek?
 2. Wie is ons skaapwagter?
 3. Moet ons saam met die skaapwagter bly wees as hy ‘n verlore skaap gevind het?

 

Aktiwiteit

 Benodighede:

 • Wit A4 Karton – (opsioneel: druk die skaap uit in die “maklike druk idees” afdeling)
 • Watte
 • Gom
 • Skêr
 • Inkleur potlode

 

 1. Teken die buitelyne van ‘n skaap, of van ‘n skaap se kop op die A4 karton (of gebruik die skaap in “maklike druk idees”)
 2. Knip die skaap uit
 3. Plak die watte oor die skaap se lyf, of bokant van sy kop
 4. Kleur die res van die skaap in

Verlore_Skaap

 

Verjaarsdag Partytjie vir Jesus

Laai af in pdf: Jaarafsluiting idees

Kersfees en jaarafsluiting idee:  Verjaarsdag partytjie vir Jesus

In plaas van die tradisionele “Kersspel” kan ‘n verjaarsdag tema gebruik word. Al weet ons Jesus is nie gebore op die 25 Desember nie, vier ons nog steeds sy verjaarsdag op hierdie dag.

Waar kom die gebruik van geskenke vandaan? Die wyse manne het geskenke Betlehem toe gebring vir Jesus. Ons moet onthou dat Kersfees nie gaan oor die geskenke wat ons ontvang nie, maar dat ons Jesus as geskenk gekry het by God.

 

Liedjies wat gebruik kan word:

 • Jesus Verjaar

(Op wysie van “Lekker verjaar ou maat, lekker verjaar”)

Dit is weer

Ke-ersfees

Jesus verjaar

Dit is weer

Ke-ersfees

Jesus verjaar

Jesus is lief vir ons

Jesus is lief vir ons

Dit is weer

Ke-ersfees

Jesus verjaar

Dit is weer

Ke-ersfees

Jesus verjaar

 

Handbewegings:

Dit is weer Kersfees, Jesus verjaar

Arms bo kop, maak ‘n ster wat skyn met hande (maak ‘n vuis en skiet dan vingers oop en toe) en beweeg arms af tot by die sye in ‘n boog.

Jesus is lief vir ons

(Je) Steek linker arm op na bo, (sus) steek regter arm op na bo

(Is lief vir ons) maak ‘n kruis met die arms oor die bors – vir liefde

 

 •  Prys die Here Vader

(Op wysie van wielie-walie)

Prys die Here Vader

Staan nou almal nader

Jes-us

het gekom

Hy is onse Redder

 

 • Heilige nag, stille nag

 

Aktiwiteite

 • As daar ‘n verjaarsdag koek is – laat elke kind ‘n kersie aansteek (of in die koek druk en dat die juffrou die kersies aansteek)
 • Ballonne – Blaas ballonne op, elkeen met ‘n teksgedeelte oor die geboorte van Christus binne in. Laat kinders die ballonne bars en dan die teks binne die ballon lees (in die regte volgorde). Gebruik Lukas 1
 • Kaartjies – Laat elkeen ‘n verjaarsdag kaartjie maak vir Jesus

Medemens

 

Laai af in pdf: Medemens

Teks

Romeine 13:8

Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit.

 

Markus 12:31

Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

 

Bespreking

 1. Wie is almal jou medemens of naaste?
 2. Hoekom moet ons lief wees vir ons medemens?
 3. Wat beteken dit om vir iemand lief te wees? (Lees Kor. 13)
 4. Is jou medemens altyd iemand van wie jy hou?

 

Aktiwiteit

 1. Vou ‘n A4 papier in 4 ewe groot lengtes soos ‘n konsertina
 2. Sny die papier in die helfte, lengte gewys
 3. Teken ‘n mannetjie se buitelyn op die eerste blok, maak seker sy arms gaan tot teen die kante
 4. Teken ‘n vroutjie se buitelyn op die eerste blok van die tweede helfte, maak seker haar arms gaan tot teen die kante
 5. Terwyl die papier blok gevou is, sny die buitelyne van die mannetjie en vroutjie op die eerste blok
 6. Vou die blokke nou oop
 7. Die figure kan nou versier word

Gebed

Laai af in pdf: Gebed

Teks: Fil 4:6

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

 

Onthou die 6 punte van gebed:

Begin met aanbidding/lofprysing

Bely jou sondes en vra vergifnis

Bedank God vir wat hy vir jou gee en doen

Bid vir ander

Bid vir jouself

Luister

(aangepas uit Seniors Kletsboek Siklus 3, God se plan met my)

Vrugte van die Gees

Laai af in pdf: Vrugte van die Gees

Teks Gal. 5:22-23

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.

 

Klasbespreking:

 Watter Vrugte van die Gees sal jy in die volgende situasies gebruik?

 1. Dis na skool en jou ma/pa is laat om jou te kom haal? (Geduld)
 2. Een van die kinders by die skool het hulle toebroodjies vergeet en vra of hulle joune kan deel? (Goedhartigheid)
 3. Jy het die beste punte in die klas gekry, en ‘n paar mense wens jou geluk. Jy “brag” nie omdat jy die slimste is nie. (Nederigheid)
 4. Jy het op jou verjaarsdag R1000 gekry van almal af. Jy besluit om nie die geld te mors en als in een slag te spandeer nie. (Selfbeheersing)
 5. Een van jou maats vertel jou van ‘n verassing wat hulle beplan vir iemand en vra dat jy dit ‘n geheim moet hou. (Getrouheid)
 6. Jy word gegroet deur die buur tannie, maar al het jy ‘n slegte dag gehad by die skool groet jy haar terug. (Vriendelikheid)

 

Woordblok:

Vind the vrugte van die Gees: Liefde, Vrede, Vreugde, Geduld, Selfbeheersing, Goedhartigheid, Getrouheid, Nederigheid, Vriendelikheid

Drie Enige God en Water

Laai af in pdf: Drie-enige God en Water

Teks: Joh. 7:38

Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.

 

Vraag aan begin van die les: Waaraan dink jy as aan water dink?

Vraag aan die einde van die les: Kan jy van nou af ook dink aan hoe God in ons leef elke keer as jy aan water dink?

 

Die konsep van ‘n drie-enige God kan verduidelik word deur die 3 vorms wat water aanneem: Ys, Water en Stoom.

Al lyk en voel ys, water en stoom nie dieselfde nie is al drie nog steeds dieselfde element: water (H2O).

Net soos ons nie sonder water kan lewe nie, kan ons ook nie sonder God, Jesus en die Heilige Gees lewe nie.

 

Feite oor water:

 1. Rofweg 70% van ‘n mens se liggaam bestaan uit water.
 2. 75% van die aarde se oppervlak is bedek met water.
 3.  Water kook teen 100ºC (by seevlak).
 4.  Water vries by 0ºC.
 5.  ‘n Mens kan sonder kos leef vir ‘n maand, maar net vir ‘n week sonder water.
 6. Ys weeg 9% ligter as water, daarom dryf ys in ‘n glas water.

 

Klas bespreking:

 1. Aan hoeveel stories in die Bybel kan jy dink waar water betrokke was? Hier is ‘n paar:
  1. Die skepping – Gees van God het oor die waters gesweef
  2. Noag en die Ark – hier het God water gebruik om die aarde te reinig
  3. Tien plae – God het water in bloed verander
  4. Jesus het water in wyn verander
  5. Jesus is gedoop met water
 2. Hoe word ons gedoop?
  1. Met water
  2. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees

 

Aktiwiteit: Origami boot

(http://www.origami-instructions.com/easy-origami-boat.html)

 

 1.  Neem ‘n vierkantige stuk papier en vou diagonaal om ‘n driehoek te vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vou een hoek van die driehoek opwaarts

3.Vou die driehoek ook anderkant toe, op dieselfde vou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vou die onderste hoek opwaarts tot tussen die sye van die boot

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die bokant van die boot (kajuit) is nou ‘n skerp hoek, die hoek kan afgeskeur of afgesny word om ‘n plat kajuit te vorm.
6. Vou die boot effens oop sodat hy kan staan

 

 

 

 
7.Versier die boot